SÅLD

Högmora

Högmora Ringväg 10A

Tomt
Pris: 3 000 000 kr
Tomtarea: 1.000 kvm

Högmora Ringväg 10A

Stor tomt i lugnt område. Huvudbyggnad får innehålla högst två lägenheter, varav den mindre får vara högst 65 kvm. Alternativt får den mindre lägenheten inrymmas i befintligt fritishus, som på så sätt kan finnas kvar som en komplementbyggnad inom fastigheten. Detta förutsätter också att den ryms inom största tillåtna byggrätt på 200. Högsta byggnadsarean är 20 kvm och i högst två våningar. En komplementbyggnad får högst vara 40 kvm.