BRA ATT VETA INFÖR DIN BOSTADSAFFÄR

unspecified-2Vilka regler gäller för budgivning?

Det kan konstateras att det för närvarande inte finns några lagregler, branschpraxis eller övergripande regler som i samband med överlåtelse av fastigheter och bostadsrätter reglerar budgivningsprocessen.

Reglerna för budgivning i samband med bostadsköp varierar därför mellan olika mäklarföretag och till och med inom samma företag för enskilda bostäder, eftersom det är säljaren som i samråd med fastighetsmäklaren bestämmer regelverket. Säljaren har också möjlighet att när som helst under själva budgivningen ändra formerna eller helt enkelt avbryta eller avsluta budgivningen. Med andra ord är det säljaren som håller i taktpinnen.

läs mer i länken…

Vad menas med köparens undersökningsplikt

Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten ska undersökas i alla delar och funktioner. Finns det möjlighet måste du som köpare även inspektera svårtillgängliga utrymmen. Om man inte själv kan dra säkra slutsatser av det man ser och hittar bör man anlita en certifierad besiktningsförrättare eller annan byggkunnig person som fördjupar sig i din undersökning Anlitar man en besiktningsförrättare eller annan sakkunnig är det viktigt att vara observant på vilken omfattning den beställda besiktningen har. Det kan kanske finnas behov av att låta utföra kompletterande besiktningar av exempelvis el, eldstäder, skorstensstockar och andra installationer som innefattas i din undersökningsplikt.  Även förekomsten av eventuell radon ligger på dig att kontrollera. Fråga ansvarig fastighetsmäklare om information och råd. Det är också klokt att sätta sig in i kommunens framtidsplaner, kanske kan kommande beslut påverka just din fastighet.
Upptäcker man som köpare fel eller symptom på fel, anses det i många fall att kraven på köparens undersökningsplikt faktiskt utökas.

Information och råd för dig som ska köpa eller sälja bostad. Klicka på rubriken för att läsa faktablad i ämnet!

Du kommer i visa fall att länkas vidare.

Fastighetsmäklaren Fastighetsmäklaren är den förmedlande länken mellan köpare och säljare i en fastighetsaffär och ska som opartisk person hjälpa såväl  säljare som köpare. Fastighetsmäklarens uppdrag, från intag till avslut kan innehålla många olika moment; värdering, visning och upprättande av köpehandlingar. Om man anlitar en fastighetsmäklare minskar risken för problem som man varken vet existerar eller känner till konsekvenserna av.

Så mäter du din bostad En ny broschyr som på ett enkelt sätt sammanfattar de regler som finns i standarden för areamätning, SS 21054:2009. Mer information.

Fast & lös egendom   I Jordabalken regleras vad som är fast egendom och vad som är tillbehör till fastighet och byggnad och därmed ingår i den fasta egendomen. Allt som inte omfattas av dessa regler är att betrakta som lös egendom. Vad är fastighetstillbehör och vad är byggnadstillbehör?

Visning  Fastighetsmäklaren har lång erfarenhet av vad man som säljare bör tänka på inför en visning. Fastighetsmäklarens uppgift är att objektivt beskriva de möjligheter din bostad har.

Städning  Kraven på avflyttningsstädning är mycket höga. Städningen är en del i överlåtelsen och har inte annat avtalats ska bostaden vara väl städad och rengjord vid köparens tillträde

Att tänka på På Fastighetsmäklarinspektionens hemsida får du vägledning om vad du bör tänka på innan du genomför en bostadsaffär. ”Kort om fastighetsförmedling” ger dig korta råd i punktform om vad du ska tänka på i rollen som säljare, spekulant eller köpare. Du kan också läsa mer ingående information i serien Bra att veta om, bland annat om att välja och anlita mäklare samt vad som gäller vid budgivning.

Trygga husaffären! -Klarlägg status på vatten- och avloppsanläggningar vid husförsäljning. Det ligger i både säljarens och köparens intresse för att undvika framtida frågor, missförstånd och i värsta fall tvister.

Du som köper: Enskild brunn och avlopp omfattas av din undersökningsplikt, men ingår normalt inte i en överlåtelsebesiktning. Du måste därför själv ta reda på vatten och avloppsanläggningarnas status inför husköp.

Du som säljer: Sammanställ de handlingar du har såsom: Tillstånd från kommunen, teknisk dokumentation, ritningar, dricksvattenprov och skötselråd för vatten- och avloppsanläggningarna som underlag för köparen.

Energideklaration Lagen om energideklaration för byggnader infördes 2006. Den senaste uppdateringen trädde i kraft 2015.

Dolda fel försäkring

Som säljare av en fastighet bör man vara medveten om att man har en ansvar för dolda fel i fastigheten och kan drabbas av ersättningsskyldighet gentemot köparen under en tioårsperiod. Under den tiden kan köparen komma och kräva nedsättning av köpeskillingen om det framkommit något fel som köparen inte haft anledning att räkna med hänsyn till fastighetens ålder och skick och som inte heller borde ha upptäckts vid undersökning av fastigheten.

Läs mer här…

Skaffa ett lånelöfte innan du går på visning.

Om du går i funderingar på att köpa, så är det bra att alltid vara väll förberedd genom at skaffa ett lånelöfte, utan detta kan du inte ge dig in i köp eller budgivningar. Kontakta din bank eller klicka på länken nedan för att få mer information om hur du kan skaffa ett lånelöfte.

Läs mer här